Neem contact met ons op: | info@verderwonen.nl

menu Rechercheonderzoek - Verder Wonen
Menu

Rechercheonderzoek

Recherche

Verder Wonen, is een onafhankelijk recherche- en adviesbureau dat zich naast het aanbieden van interim diensten voor woningcorporaties, bezig houdt met het opsporen en in kaart brengen van onzichtbare problematieken.

Wij zijn gefuseerd!
Eind 2020 zijn wij gefuseerd met recherchebureau DPD consultancy. Naast een breder aanbod en verdere optimalisering van onze diensten, verandert er voor onze klanten niets. Als aanvulling op de diensten die wij al bieden op het gebied van woonfraude, woonoverlast en ondermijning, kunnen woningbouwcorporaties, gemeentes en verhuurders vanaf nu ook bij ons terecht om geluidsmetingen te verrichten. Wij zijn trots op deze mooie ontwikkeling en kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst!

Verder Wonen heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de opsporing en aanpak van woonoverlast en woonfraude en is in dit segment reeds jaren werkzaam in opdracht van gemeenten en woningcorporaties. Een streven van Verder Wonen hierbij is onder meer het bijdragen aan een meer veilige en leefbare maatschappij.

Met inzet van de methode ‘sociale herstructurering’ wordt onrust, zware overlast, woonfraude en criminaliteit in wijken zowel op strategisch, tactisch als operationeel vlak aangepakt. Deze aanpak en methodiek op casusniveau is zorgvuldig uitgebalanceerd waarmee wij streven naar evenwicht tussen civielrechtelijke haalbaarheid, kosten en juridische verantwoording enerzijds en de aanwezige doelstellingen, belangen en te hanteren methodieken met in het verlengde hiervan de toepasbaarheid binnen bestuurs- en strafrecht anderzijds. Deze professionele aanpak en methodiek heeft de afgelopen jaren haar effect succesvol bewezen.

Verder Wonen verricht voor woningcorporaties, particuliere verhuurders en gemeenten rechercheonderzoeken van verschillende aard. Dit gebeurt veelal in samenwerking met Van Kappel Security Solutions (www.vkss.nl). Objectieve waarheidsvinding is altijd ons doel en discretie vanzelfsprekend.

Onze rechercheonderzoeken hebben altijd een tweeledig karakter:

  • Dadergericht; onderzoek naar degene(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de wanprestatie.
  • Zaakgericht; onderzoek naar de wijze waarop de wanprestatie plaats heeft kunnen vinden.

De bevindingen van het rechercheonderzoek worden gerapporteerd aan de opdrachtgever, welke in een mogelijk civiel-, bestuurs- of strafrechtelijk vervolgtraject kan worden gebruikt. Een win-win situatie voor samenwerkingspartners!

Verder Wonen is inzetbaar voor:

  • Woningcorporaties, verhuurders en gemeenten die te maken hebben met woonfraude of interne fraude
  • Ondermijningsvraagstukken
  • Inhuren extra kennis en ervaring
  • Beleidsontwikkeling
  • Onderzoek bij bedreiging en intimidatie
content image

Archief

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op

Onze samenwerkingspartners

Bel mij terug

Terugbelverzoek? Vul hieronder uw telefoonnummer in en wij bellen u binnen een werkdag terug.


    Geregistreerd bij Autoriteit Persoongegevens