Neem contact met ons op: | info@verderwonen.nl

menu Privacybeleid - Verder Wonen
Menu

Privacybeleid

Privacyverklaring

Verder Recherche & Woondiensten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij bewaren en wat wij ermee doen om uw privacy zo optimaal mogelijk te waarborgen.

Verder Recherche & Woondiensten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij bewaren en wat wij ermee doen om uw privacy zo optimaal mogelijk te waarborgen.

Privacyverklaring

Op vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) officieel in werking getreden. In de hele Europese Unie (EU) geldt dezelfde privacywetgeving, ook Verder Recherche & Woondiensten heeft haar verantwoordingsplicht. Middels een kort en overzichtelijk bericht stellen wij u op de hoogte van ons privacybeleid en de persoonsgegevens die wij verwerken.

Verder Recherche & Woondiensten vermeldt duidelijk met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Door het gebruik van onze dienst laat u bepaalde gegevens (namen, e-mailadressen en telefoonnummers) bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst.

Verder Recherche & Woondiensten vraagt uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

Persoonsgegevens die ons worden toegestuurd per mail, worden zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan bewaard.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met onze partners zonder noodzakelijke reden of toestemming.

Persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden, dit is voor ons niet van belang en druist in tegen het bedrijfsbelang.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en geanalyseerd op basis van IP-adressen, cookies, locatie of websurfgedrag. Over dit soort type gegevens heeft Verder Recherche & Woondiensten geen beschikking.

Persoonsgegevens van relaties worden niet gepubliceerd. Indien u zich aanmeldt voor een activiteiten (2 of meer personen) die door Verder Recherche & Woondiensten is georganiseerd, worden uw gegevens alleen gedeeld indien alvorens toestemming is gevraagd en verleend.

Verder Recherche & Woondiensten respecteert uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren/rectificeren of te verwijderen. U kan op ieder gewenst moment uzelf uitschrijven voor mailcontact, telefonisch contact, de Nieuwsbrief en/of de LinkedIn-groep verlaten.

Verder Recherche & Woondiensten hanteert de wettelijke bewaartermijn.

Indien er foto’s gemaakt worden tijdens een van onze activiteiten heeft u het recht aan te geven dit wel of niet te willen. Indien u het niet wilt, worden er geen foto’s gemaakt waar u zichtbaar op bent.

Verder Recherche & Woondiensten voorkomt datalekken door afdoende beveiliging van gegevens, het zorgvuldig bewaren van gegevens, het zo min mogelijk verzamelen van persoonsgegevens en het verwijderen van gegevens, als ze niet meer nodig zijn.

In alle mailcommunicatie staat een standaard melding dat de inhoud vertrouwelijke informatie bevat en uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Dat openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding niet is toegestaan zonder toestemming van Verder Recherche & Woondiensten. Indien een mailbericht naar een verkeerd persoon is verzonden dan wordt deze persoon verzocht de afzender hierover direct te informeren en het bericht te vernietigen.

In geval van een ernstig datalek zal Verder Recherche & Woondiensten direct een melding plaatsen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Indien noodzakelijk worden ook de betrokkenen direct ingelicht.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Verder Recherche & Woondiensten
info@verderwonen.nl
0317-702100

Indien u van mening bent dat Verder Recherche & Woondiensten niet volgens de Privacywet handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Archief

Onze samenwerkingspartners