Neem contact met ons op: | info@verderwonen.nl

menu Onze kracht - Verder Wonen
Menu

Onze kracht

Verbeteren van leefbaarheid en veiligheid

Zware overlast, intimidatie en bedreiging van huurders komen geregeld voor in woonwijken.

Verhuurders hebben beperkt grip op een wijk en dat geeft malafide huurders gelegenheid een crimineel netwerk te bouwen. Die huurders en andere criminelen maken steeds meer de dienst uit en sociaal zwakkere huurders raken uit angst of naïviteit betrokken bij illegale activiteiten. Met vermindering van leefbaarheid en veiligheid voor alle wijkbewoners tot gevolg.

Het is daarom van groot belang dat verhuurders, in samenwerking met hun netwerk, de grip op een wijk terugnemen en criminaliteit terugdringen tot beheersbaar niveau. Verhuurders hebben namelijk de taak om sociaal zwakkere huurders te allen tijde een leefbare en veilige woonomgeving te bieden.

Het terugnemen en behouden van grip op een wijk is voor verhuurders een lastige opgave.

In veel gevallen ontbreken de kennis, mensen en middelen om een kentering in de wijk te bewerkstelligen. Ook de interne organisatie is vaak niet ingericht om het woonklimaat in een wijk te veranderen.

Verder Wonen levert daarom alle mogelijke diensten om leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek beheersbaar te maken. Op strategisch, procesmatig én operationeel niveau. Altijd in samenwerking met verhuurder, gemeente en politie en passend bij het type woonwijk en de visie van de verhuurder.

Om zo een veilig en leefbaar woonklimaat te creëren voor diegenen die een sociale huurwoning hard nodig hebben.

content image

Archief

Meer weten over onze kracht?

Neem contact met ons op

Onze samenwerkingspartners